9 Haziran 2012 Cumartesi

DÜZEN KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ


“Düzen Kuşağı” çalışmalarıyla öğrenciler;
1- Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme
anlayışı geliştirirler.
2- Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen,
uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
3- Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım)
oluştururlar.
4- Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade
ederler.
5- Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde
geliştirirler.
6- Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“Düzen” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı

6. SINIF : “ Düşünmeye İlk Adım ”
7. SINIF : “ Birimden Bütüne ”
8. SINIF : “ Bütünde Farklılık Oluşturalım ”

6. SINIF DÜZEN KUŞAĞI

1- 6.Sınıfta öğrenci , düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden (kibrit çöpü, su kapları,
kürdan, makara, pipet vb.) faydalanır. Hazır birim olarak külah da kullanılabilir. Hazır birimlerin seçiminde sağlık ve güvenlik açısından uygunluk kontrol edilmelidir. Farklı amaçlar için üretilen malzemelerin hazır birim olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Örneğin; pipet, kibrit çöpü vb. malzemelerin üretim amaçlarının asla düzen oluşturmak olmadığı hatırlanmalıdır.
2- Bütünü oluşturmada çıkış noktası olan birime öğrenci karar verir. Öğrenciler yakın çevrelerinden ulaşabilecekleri hazır birimleri belirler, kullanacakları hazır birime karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacakları bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Öğrenciler düşüncelerini gerçekleştirmede cesaretlendirilir. Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda
kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamaldır.
3- Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede
durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır.
Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır.
HAZIR BİRİMLER KULLANARAK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR


7.SINIF DÜZEN KUŞAĞI

1- Bu bölümde değişkenliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kâğıda çizilir ve katlamalar yolu ile bir birim oluşturulur. Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yan yana, yüz yüze, köşe köşeye vb. birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkarılan düzen, düşüncenin, denemenin ve aramanın ortaya çıkardığı yeni bir ürünüdür.

2- Öğrenciler birimlerini oluşturmak için üç geometrik biçimden (çizgi, kare, daire) yararlanırlar. Bu biçimleri kâğıda çizerek kesip, katlayıp bir birim meydana getirirler. Ortaya çıkan birimlerin birlikte çoğalma imkânlarını deneyerek bulurlar. Çoğalma bir yerde duruyorsa yanlış yolda olduğunu fark ederler. Öğrenciler tekrar başa dönerek çoğalma devamlı oluncaya kadar denemeleri için yönlendirilir, birimlerini ortaya çıkarmada ve düzen oluşturmada cesaretlendirilirler.
DEĞİŞKENLİĞİ OLMAYAN TEMEL BİÇİMLERDEN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
BİZDEN DÜZEN KUŞAĞI ÖRNEKLERİ