9 Haziran 2012 Cumartesi

6. SINIF DÜZEN KUŞAĞI

1- 6.Sınıfta öğrenci , düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden (kibrit çöpü, su kapları,
kürdan, makara, pipet vb.) faydalanır. Hazır birim olarak külah da kullanılabilir. Hazır birimlerin seçiminde sağlık ve güvenlik açısından uygunluk kontrol edilmelidir. Farklı amaçlar için üretilen malzemelerin hazır birim olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Örneğin; pipet, kibrit çöpü vb. malzemelerin üretim amaçlarının asla düzen oluşturmak olmadığı hatırlanmalıdır.
2- Bütünü oluşturmada çıkış noktası olan birime öğrenci karar verir. Öğrenciler yakın çevrelerinden ulaşabilecekleri hazır birimleri belirler, kullanacakları hazır birime karar verir. Karar verdiği birimden ulaşacakları bütüne deneme, arama ile ulaşır. Düzene ulaşmada kullanacağı yol ve araçlara kendisi karar verir. Öğrenciler düşüncelerini gerçekleştirmede cesaretlendirilir. Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda
kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamaldır.
3- Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede
durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır.
Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır.
HAZIR BİRİMLER KULLANARAK YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR


Hiç yorum yok: