9 Haziran 2012 Cumartesi

7.SINIF DÜZEN KUŞAĞI

1- Bu bölümde değişkenliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kâğıda çizilir ve katlamalar yolu ile bir birim oluşturulur. Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yan yana, yüz yüze, köşe köşeye vb. birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkarılan düzen, düşüncenin, denemenin ve aramanın ortaya çıkardığı yeni bir ürünüdür.

2- Öğrenciler birimlerini oluşturmak için üç geometrik biçimden (çizgi, kare, daire) yararlanırlar. Bu biçimleri kâğıda çizerek kesip, katlayıp bir birim meydana getirirler. Ortaya çıkan birimlerin birlikte çoğalma imkânlarını deneyerek bulurlar. Çoğalma bir yerde duruyorsa yanlış yolda olduğunu fark ederler. Öğrenciler tekrar başa dönerek çoğalma devamlı oluncaya kadar denemeleri için yönlendirilir, birimlerini ortaya çıkarmada ve düzen oluşturmada cesaretlendirilirler.
DEĞİŞKENLİĞİ OLMAYAN TEMEL BİÇİMLERDEN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
Hiç yorum yok: